Rehberlik Servisi

rehberlik

Okulumuzda her çocuğumuza ve velilerimize uzman psikoloğumuz tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. Rehberlik servisi akademik takvimi aşağıda yer almaktadır.

  1. Dönem Rehberlik Programı

Ekim – Kasım ayları

Draw – A – Person Testi: Çocuklarımızın bilişsel ve psikolojik süreçlerini değerlendirmede yapılır.

The Draw Family Test: çocukların aileleri içerisinde var olan süreçleri rol organizasyonlarının çocuklarımız üzerindeki yansımalarını değerlendirme.

Gesell Developmental: Çocukların görsel algı görsel motor koordinasyonu küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimlerini değerlendirme.

Aralık – Ocak: Çocuklarımızın velileri ile test değerlendirmeleri.

  1. Dönem Rehberlik Programı

Şubat-  Denver 2 Developmental Screening test: Çocuklarımızın dil gelişimi, kişisel sosyal gelişimi ( Çocuğun kendini ifade edebilmesi, toplum içerisinde kendi kimliğini  ve kişiliğini uygun bir şekilde ortaya koyma becerisi ) ince ve kaba motor gelişimi ( Öz bakım ve fiziksel becerileri ) değerlendirme.

Mart -  Temel Kabiliyetler Testi: 5-6 yaş grubuna yönelik yetenek testidir.

Nisan-  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak.

Mayıs-Haziran: Genel değerlendirme yaptığımız veli görüşmeleri.